Maksud Analisis Sentimen (Sentiment Analysis, Opinion Mining, Emotion AI)

Maksud Analisis Sentimen


Analisis sentimen (juga dikenali sebagai pertimbangan pendapat atau emosi AI) merujuk kepada penggunaan pemprosesan bahasa semula jadi, analisis teks, komputasi linguistik, dan biometrik untuk mengenal pasti, mengekstrak, mengukur, dan mengkaji keadaan afektif dan maklumat subjektif secara sistematik.

read more:


Post a Comment

0 Comments