Tinjauan Pengguna Internet Malaysia 2018 - Ringkasan Eksekutif


.

Tinjauan Pengguna Internet Malaysia - Ringkasan Eksekutif


Kajian Pengguna Internet (IUS) adalah satu tinjauan tahunan yang dijalankan oleh Malaysian Communications and Suruhanjaya Multimedia (SKMM). IUS menyediakan maklumat mengenai ciri dan tingkah laku Pengguna Internet di Malaysia, serta analisis untuk mengukur perubahan dari segi tingkah laku pengguna dan trend.

IUS 2018 mencapai sampel sebanyak 4,160 pengguna Internet di peringkat kebangsaan. Responden telah dipilih di secara rawak dan semua wawancara dilakukan melalui Tinjauan Telefon Bantuan Komputer (CATI) sistem.

Kajian ini memberi tumpuan kepada pemboleh ubah utama yang dipilih termasuk tempat dan peranti akses Internet, masa yang dibelanjakan dalam talian, tujuan menggunakan Internet, rangkaian sosial dan perbualan, perbankan dalam talian, kawalan ibu bapa perkhidmatan dan demografi serta latar belakang sosio-ekonomi pengguna Internet. Tambahan pula, Topik baru mengenai perkongsian kandungan dalam talian telah diperkenalkan di IUS 2018.

Tinjauan ini memberi perhatian kepada penemuan berikut:

 Peratusan pengguna Internet terus meningkat - Peratusan pengguna Internet di peringkat kebangsaan meningkat daripada 76.9% pada 2016 kepada 87.4% pada 2018.

 Telefon pintar kekal sebagai peranti yang paling biasa digunakan untuk mengakses Internet - Sembilan daripada sepuluh pengguna internet menggunakan telefon pintar (93.1%) untuk pergi dalam talian. Sementara itu, penggunaan tetap dan peranti berasaskan rumah seperti TV pintar, kotak penstriman TV dan konsol permainan melihat mantap meningkat selama bertahun-tahun.

 Internet telah menjadi medium penting dalam penglibatan sosial - Komunikasi teks dan melawat platform rangkaian sosial adalah aktiviti yang paling biasa untuk pengguna Internet (96.5% dan 85.6%). WhatsApp dan Facebook adalah yang paling popular platform komunikasi dan sosial.

 Penyertaan dalam aktiviti perbankan dalam talian dan kewangan telah meningkat - Lebih separuh daripada Pengguna Internet menggunakan perbankan dalam talian (54.2%) pada tahun 2018, berbanding 41.7% pada 2016. Utama halangan untuk menerima pakai perbankan dalam talian adalah keutamaan pengguna terhadap ATM fizikal dan cawangan bank, serta kekurangan keyakinan atau kemahiran. Memeriksa akaun / pernyataan dan dana pemindahan adalah aktiviti perbankan dalam talian yang paling biasa.

 Kebanyakan pengguna Internet telah berkongsi kandungan secara dalam talian, terutamanya di kalangan pengguna muda - 61.8% berkongsi kandungan dalam talian, dengan kandungan pendidikan dan hiburan / humor Kandungan adalah kandungan yang paling biasa dikongsi. Kebanyakan kandungan dikongsi dalam talian melalui media sosial (73.8%) dan mesej kumpulan (70.6%). Walau bagaimanapun, kebanyakan mereka ada mengambil pelbagai tindakan sebelum berkongsi kandungan dalam talian seperti memahami kandungan dan memastikan kandungan itu tidak lucah, mengancam atau menyinggung perasaan.

Pengambilan untuk perkhidmatan kawalan ibu bapa masih rendah - Hanya 12.2% ibu bapa di kalangan Pengguna internet memanfaatkan perkhidmatan ini sebagai inisiatif untuk memastikan anak-anak mereka dalam talian keselamatan. Kebanyakan ibu bapa memilih untuk menetapkan peraturan dan batas penggunaan Internet mereka sendiri kanak-kanak, serta tinggal berdekatan dengan anak mereka semasa mereka berada dalam talian.
.
Sumber:
Muka 4-5,
https://www.mcmc.gov.my/skmmgovmy/media/General/pdf/Internet-Users-Survey-2018.pdf

Post a Comment

0 Comments